Udruga poreznih obveznika se protivi dizanju trošarina na cigarete, pa i za jednu lipu!

Iako je povećanje trošarina zapakirano u brigu o našem zdravlju i hrvatskoj obvezi usklađivanja s direktivama EU, ipak je na djelu povećanju ukupnog poreznog opterećenja već iscrpljenih poreznih obveznika.

Continue reading “Udruga poreznih obveznika se protivi dizanju trošarina na cigarete, pa i za jednu lipu!”

Udruga Lipa pokreće “Crnu knjigu trošenja javnog novca”

Udruga poreznih obveznika „Lipa“ pokreće kampanju prikupljanja sredstava (crowdfunding) za provedbu novog projekta pod nazivom „Crna knjiga trošenja javnog novca“. Cilj projekta je evidentirati i dokumentirati slučajeve netransparentnog i neefikasnog trošenja novca poreznih obveznika.

Kampanja prikupljanja sredstava kreće 07. prosinca 2017. i trajat će do 28. prosinca 2017. godine, a početak provedbe projekta se očekuje u prvom kvartalu 2018. godine. Nakon godinu dana, prikupljene i obrađene podatke ćemo objaviti u obliku „Crne knjige“, koju će svaki donator dobiti na poklon.

Continue reading “Udruga Lipa pokreće “Crnu knjigu trošenja javnog novca””