Pretjerana regulativa otežava život odvjetnicima i građanima

Udruga poreznih obveznika Lipa izražava zabrinutost zbog pretjerane regulative odvjetničkih usluga u Hrvatskoj. Minimalna cijena odvjetničkih usluga, kao i zabrana oglašavanja i promidžbe odvjetnicima, protivni su europskoj Direktivi o uslugama i pravilima o tržišnom natjecanju, kao i interesima mladih odvjetnika koje se na ovaj način čini nekonkurentnima na tržištu.

Continue reading