Pridruži se

Putem ove pristupnice na jednostavan način možete zatražiti članstvo u udruzi Lipa. Podatke o uplati članarine ćete dobiti na kontakt kojeg navedete na pristupnici (preporučamo e-mail).

Sukladno članku 12. Zakona o udrugama Lipa je dužna prikupljati specifične podatke o članovima (u pristupnici su označeni zvjezdicom*). Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka svi prikupljeni podaci biti će korišteni isključivo u svrhu evidencije članstva udruge te ne mogu biti ustupljeni trećim stranama.

Prije ispunjavanja i zaključivanja ove prijave molimo vas da pročitate Statut udruge Lipa.

PRISTUPNICA:

Podaci o članstvu

Članska kategorija*

Osobni podaci

Ime / Naziv pravne osobe*

Prezime / Prezime odgovorne osobe (za pravne osobe)*

Datum rođenja / Osnutka* (unijeti u formatu DD.MM.YYYY)

Osobni identifikacijski broj (OIB)*

Kontakt podaci

e-mail

Telefon / mobitel (upisati predbroj)

Mjesto*

Poštanski broj*

Ulica i kućni broj*

Izjava o prihvaćanju statuta:
Popunom ove pristupnice potvrđujem da su u njoj izneseni podaci točni, obvezujem se na sudjelovanje u radu udruge Lipa i poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akata, kao i tijela Udruge.