Je li povećanje javne potrošnje rješenje za rast?

21.04.2016

ZAGREB, 20. travnja 2016. – Na okruglom stolu Udruge poreznih obveznika „Lipa“, pod nazivom „Može li državna potrošnja potaknuti rast: problem visine fiskalnih multiplikatora“, održanom u srijedu u Novinarskom domu, raspravljen je učinak tzv. multiplikatora na ekonomski rast.

U raspravi su sudjelovali Zoran Löw, izvršni direktor udruge Lipa, Milan Deskar-Škrbić, ekonomski analitičar, član Centra za javne politike i ekonomske analize (CEA), ekonomski analitičar Velimir Šonje, te prof. Boris Cota s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i Josip Budimir, ekonomski strateg HSLS-a.

Milan Deskar-Škrbić predstavio je pregled istraživanja učinaka fiskalnih multiplikatora u RH, dok je Velimir Šonje ukazao na problem javnog duga koji sve više smanjuje prostor za eventualnu ekspanzivnu fiskalnu politiku koja predstavlja temelj državne intervencije u makroekonomiju, prema čuvenoj teoriji JM Keynesa.

Prof. Cota i Josip Budimir sučelili su svoje argumente za i protiv, odnosno u kojim uvjetima eventualno posezanje za multiplikatorima može imati smisla.

Opći je zaključak da je prostor za fiskalni intervencionizam u Hrvatskoj drastično sužen visinom javnog duga te neučinkovitošću javnog sektora, tako da su strukturne reforme možda najteži ali i jedini put k zdravom i održivom rastu.

U tim uvjetima, javna potrošnja ne može biti recept za rast i izlazak iz krize.

Multiplikatori_Šonje_Deskar ppt

DESKAR o multipikatoru pdf

SLUŽBENE WEB STRANICE UDRUGE LIPA

Lipa, udruga poreznih obveznika

Hebrangova 21, Zagreb
e-mail: lipa@manjiporezi.hr
Žiro račun: HR7524840081107113155
OIB 31746760730