Umjesto novih poreza, provedite reforme!

07.08.2019

Dragi porezni obveznici,

Lipa vas poziva da iskažete svoje protivljenje uvođenju novog poreza na šećer u bezalkoholnim pićima i podizanju trošarina na duhanske i alkoholne proizvode potpisivanjem online peticije na adresi www.manjiporezi.hr/ne-novim-porezima.

Uvođenjem poreza na šećer u bezalkoholnim pićima, te povećanjem trošarina na duhanske i alkoholne proizvode u vašim se životima ništa neće poboljšati, ali će se zato povećati količina vašeg novca kojim raspolaže ionako prerastrošna država.

Novi namet na šećer se uvodi pod izgovorom zaštite mladih od pretilosti. No, uzrok pretilosti nije višak šećera u sokovima nego jednostavna i jeftina hrana, jedina dostupna osiromašenim građanima, pritisnutim prevelikim porezima. Smanjenje poreznog opterećenja i dizanje standarda građana će poboljšati prehranu, a do toga se ne dolazi – uvođenjem novog poreza.

Lipa se protivi SVAKOM daljnjem povećanju poreznog opterećenja građana, uvođenju novih poreza, povećanju postojećih, čija je jedina svrha i smisao kamufliranje neefikasnosti dijelova javnog sektora i i dodatno punjenje proračuna.

Da je Vladi uistinu stalo do zdravlja građana, umjesto dodatnog oporezivanja, proveli bi mjere iz Nacionalnog programa reformi 2019. poput funkcionalne integracije bolnica, daljnjeg razvoja objedinjene javne nabave, digitalizacije te učinkovitog upravljanja ljudskim resursima.

Lipa poziva Vladu da odustane od novog poreznog udara na građane i okrene se smanjivanju rashodne strane proračuna, odnosno provođenju reformi i istinskom poreznom rasterećenju.

Umjesto novih poreza, provedite reforme!

Lipa poziva porezne obveznike da iskažu svoje protivljenje uvođenju novog poreza na šećer u bezalkoholnim pićima i podizanju trošarina na duhanske i alkoholne proizvode potpisivanjem online peticije na adresi www.manjiporezi.hr/ne-novim-porezima.

Uvođenjem poreza na šećer u bezalkoholnim pićima, te povećanjem trošarina na duhanske i alkoholne proizvode u vašim se životima ništa neće poboljšati, ali će se zato povećati količina vašeg novca kojim raspolaže ionako prerastrošna država.

Novi namet na šećer se uvodi pod izgovorom zaštite mladih od pretilosti. No, uzrok pretilosti nije višak šećera u sokovima nego jednostavna i jeftina hrana, jedina dostupna osiromašenim građanima, pritisnutim prevelikim porezima. Smanjenje poreznog opterećenja i dizanje standarda građana će poboljšati prehranu, a do toga se ne dolazi – uvođenjem novog poreza.

Lipa se protivi SVAKOM daljnjem povećanju poreznog opterećenja građana, uvođenju novih poreza, povećanju postojećih, čija je jedina svrha i smisao kamufliranje neefikasnosti dijelova javnog sektora i i dodatno punjenje proračuna.

Da je Vladi uistinu stalo do zdravlja građana, umjesto dodatnog oporezivanja, proveli bi mjere iz Nacionalnog programa reformi 2019. poput funkcionalne integracije bolnica, daljnjeg razvoja objedinjene javne nabave, digitalizacije te učinkovitog upravljanja ljudskim resursima.

Lipa poziva Vladu da odustane od novog poreznog udara na građane i okrene se smanjivanju rashodne strane proračuna, odnosno provođenju reformi i istinskom poreznom rasterećenju.

**your signature**

22,133 signatures

Podijeli!

   


Latest Signatures
22,133 Marina V. Nov 22, 2019
22,132 Sandra . Sep 30, 2019
22,131 Mirela T. Sep 29, 2019
22,130 Vlasta P. Sep 28, 2019
22,129 Katica K. Sep 27, 2019
22,128 Dušanka V. Sep 27, 2019
22,127 Paula H. Sep 27, 2019
22,126 Nikolina V. Sep 26, 2019
22,125 Sandra L. Sep 26, 2019
22,124 Mladen K. Sep 25, 2019
22,123 Ivan V. Sep 25, 2019
22,122 Ivana R. Sep 25, 2019
22,121 Vladimir P. Sep 24, 2019
22,120 Kekez M. Sep 24, 2019
22,119 Pjero E. Sep 21, 2019
22,118 Renata W. Sep 21, 2019
22,117 Sebastian M. Sep 20, 2019
22,116 Neno L. Sep 20, 2019
22,115 Ivana L. Sep 20, 2019
22,114 Ružica J. Sep 20, 2019
22,113 Ivan J. Sep 20, 2019
22,112 Mia S. Sep 20, 2019
22,111 Mićo S. Sep 20, 2019
22,110 Marijana S. Sep 20, 2019
22,109 Ante T. Sep 20, 2019
22,108 Mario A. Sep 20, 2019
22,107 Rijana F. Sep 20, 2019
22,106 Luka A. Sep 20, 2019
22,105 Ana V. Sep 20, 2019
22,104 Robert A. Sep 20, 2019
22,103 Ivica V. Sep 20, 2019
22,102 Marijana J. Sep 20, 2019
22,101 zdravko k. Sep 20, 2019
22,100 Marina M. Sep 20, 2019
22,099 Elfat M. Sep 19, 2019
22,098 Anđela . Sep 19, 2019
22,097 Ljuba . Sep 18, 2019
22,096 Davor F. Sep 18, 2019
22,095 Sabina O. Sep 18, 2019
22,094 Lidija K. Sep 18, 2019
22,093 Stipe B. Sep 18, 2019
22,092 Luka M. Sep 18, 2019
22,091 Snjezana C. Sep 18, 2019
22,090 Dragutin D. Sep 17, 2019
22,089 Valentina H. Sep 17, 2019
22,088 Roberto M. Sep 17, 2019
22,087 Mirjana B. Sep 17, 2019
22,086 goran s. Sep 17, 2019
22,085 Kris B. Sep 16, 2019
22,084 Sandro U. Sep 15, 2019

SLUŽBENE WEB STRANICE UDRUGE LIPA

Lipa, udruga poreznih obveznika

Hebrangova 21, Zagreb
e-mail: [email protected]
Žiro račun: HR7524840081107113155
OIB 31746760730