Poslovanje javnih poduzeća i njihov značaj za ekonomsku aktivnost u RH

05.03.2015

Cijenjeni čitatelji,

ovdje možete preuzeti prezentaciju i fotografije s predstavljanja poslovanja javnih poduzeća održanog 05.03.2015 u Novinarskom domu u Zagrebu.

1. Prezentacija_Lipa_5_3_2015

2. Video snimka:

3. Fotografije:

Vuk Vuković, Maruška Vizek, Davor Huić

Vuk Vuković, Maruška Vizek, Davor Huić_2

Davor Huić

Vuk Vuković i Maruška Vizek

Maruška Vizek

Velimir Šonje, Siniša Hajdaš Dončić, Radimir Čačić

Vuk Vuković2

Davor Huić2

Radimir Čačić, Vuk Vuković i Maruška Vizek2

Radimir Čačić2

Siniša Hajdaš Dončić2

Siniša Hajdaš Dončić 1

Davor Huić, Velimir Šonje, Radimir Čačić

Radimir Čačić i Davorko Vidović

SLUŽBENE WEB STRANICE UDRUGE LIPA

Lipa, udruga poreznih obveznika

Hebrangova 21, Zagreb
e-mail: [email protected]
Žiro račun: HR7524840081107113155
OIB 31746760730