top of page
Search

Centar za posebno skrbništvo je javna ustanova osnovana u srpnju 2014., na temelju odredbi članka 544. Obiteljskog zakona. Osnivač mu je Republika Hrvatska,  a Centar je proračunski korisnik državnog proračuna u sustavu državne riznice.

Iako se centar bavi poslovima za koje će rijetko tko reći da nemaju potrebnu javnu svrhu poput zastupanja djece u postupcima pred sudovima i drugim tijelima koji se odnose na osporavanje majčinstva ili očinstva, u bračnim sporovima i drugim postupcima u kojima se odlučuje o roditeljskoj skrbi i osobnim odnosima s djetetom, rad centra je višestruko sporan.

Izvješće Državne revizije je pokazalo kako je na početku 2015. godine poslovanje Centra bilo u suprotnosti sa zakonima, a s druge strane broj ljudi i prostor nikad nisu bili adekvatni za rad iako se samo u 2016. godini povećao broj radnika s 13 na 18! U 2016-oj godini Centar je zaprimio 4 186 predmeta, od čega je završeno 1 653 ili 39,5 %, a za ostale predmete se nije znalo predviđeno vrijeme završetka.

Revizija je  pokazala i kako bez obzira na povećani broj radnika Centar nije imao dovoljan broj posebnih skrbnika za pravodobno rješavanje predmeta iz osnovne djelatnosti. Nisu čak imali ni ovlaštenu osobu s certifikatom za javnu nabavu, a računovodstvene poslove obavljali su  zaposlenici druge ustanove kojoj je osnivač Republika Hrvatska.

Najveći problemi postojali su u financijskim planovima i poslovanju, tako je u prosincu 2016. nabavljeno i plaćeno osam novih vozila u vrijednosti 647.888,00 kn, što je za 436,7 % više od financijskog plana Centra i 614,3 % više od planiranog u državnom proračunu! Nabava novih vozila i dio materijalnih rashoda u ukupnom iznosu 776.340,00 kn, financirana je sredstvima Ministarstva za posebne namjene.

Problem s vozilima se stvorio i postao bitna politička tema za vrijeme prošle vlade. Ministri i ravnatelji centra su se prepucavali oko kupnje automobila, a otkriveno je i kako je propao zajam Svjetske banke za kupnju automobila, zbog čega je država morala pripomoći s kupovinom. Tadašnja ministrica Bernardica Juretić je također rekla kako je financijski plan višestruko povećan jer rad centra od samog osnivanja- nije dobro planiran.

Centar je imao velikih problema i u popisu imovine i obveza jer nisu evidentirani ni izvanbilančni zapisi, a u studenome 2016. Centar je bez prethodne suglasnosti Ministarstva zaključio ugovor o radu na neodređeno vrijeme za poslove administrativnog referenta. Imali su po izvješću i problema s nabavom jer za dio planiranih  nabava roba, radova i usluga nije postojao evidencijski broj nabave, niti su postojali podaci o početku postupka nabave i planiranom trajanju nabave.

Problem s vozilima je postojao i kod najma, tako su rashodi u ukupnom iznosu 140.622,00 kn koji se odnose na ugovore za najam dva vozila u ožujku 2016., najam vozila od travnja do konca srpnja 2016. te troškove dostave i povrata vozila u i iz dislociranih jedinica ostvareni bez prethodno pribavljenih ponuda i bez suglasnosti osnivača.

Prihodi i rashodi ovog centra su ostvareni u iznosu 4.320.481,00 kn, a svi prihodi idu iz državne riznice, što znači da porezni obveznici izdvajaju više od 4 milijuna kuna godišnje za centar koji nikad nije profunkcionirao u smislu zbog kojega je osnovan!

Comments


Centar skup 4 milijuna kuna godišnje, a nikad nije u potpunosti profunkcionirao

Ako ne želite više čitati o ovakvim slučajevima, potpišite peticiju za potpunu transparentnost svih javnih tijela i organizacija koje se financiraju novcem poreznih obveznika. Više o našim zahtjevima možete pročitati ovdje.

bottom of page