top of page
Search

Donesena je prva presuda za naknadu štete zbog pucanja nasipa tijekom poplava u županjskoj Posavini 2014.

Trgovački sud u Osijeku donio je prvu presudu po tužbi za naknadu štete zbog probijanja nasipa u županjskoj Posavini tijekom katastrofalnih poplava 2014. godine, javlja RTL.

Krivci za pucanje nasipa tijekom poplava po presudi su Republika Hrvatska i Hrvatske vode. Državu i Hrvatske vode tužila je tvrtka iz Vinkovaca Šimun d.o.o. kojoj bi, prema nepravomoćnoj presudi, trebalo biti isplaćeno 3.649.484 kuna na ime štete te još 387.298 kuna zateznih kamata i sudskih troškova.

“Nalaže se tuženici Republika Hrvatska isplatiti tužitelju Šimun d.o.o., na ime štete novčani iznos od 3.649.484,88 kn kao i da tužitelju naknadi parnični trošak u iznosu od 387.298,00 kn zajedno s s pripadajućim zateznim kamatama koje teku na te iznose po stopi određenoj za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih za razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem razdoblju za tri postotna poena, od 26.studenog 2018. pa do isplate, u roku osam dana”, stoji u presudi.

Tvrtka Šimun d.o.o. tužila je državu i Hrvatske vode zbog štete koje su pretrpjeli nakon pucanja nasipa kod Račinovaca i Rajevog sela 2014. godine.

#hrvatskevode #pucanjenasipa

DRŽAVA IZGUBILA PRESUDU Moraju platiti štetu zbog pucanja nasipa u Posavini

Ako ne želite više čitati o ovakvim slučajevima, potpišite peticiju za potpunu transparentnost svih javnih tijela i organizacija koje se financiraju novcem poreznih obveznika. Više o našim zahtjevima možete pročitati ovdje.

bottom of page