top of page
Search

Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja na svojoj je Facebook stranici postavio pitanje o najavljenoj racionalizaciji agencija te je naveo primjer koji dokazuje kako još postoje bespotrebne agencije na lokalnim razinama.

Post Nikole Grmoje prenosimo u cijelosti:

“TAJNOVITA AGENCIJA U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI

Misteriozna Agencija za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije postoji čak 11 godina, ima tri zaposlenika, ured u Gradskoj upravi u Dubrovniku i u Slanom, ali gotovo nitko za nju ne zna. Ni javnost ni novinari. Naime, ta agencija nema ni konkretan posao ni zadatke kojima bi se bavila.

Župan Dobroslavić strpljivo pojašnjava kako je posao ove agencije osnivanje županijskog Centra za gospodarenje otpadom, koji još uvijek eto nije zaživio, pa se pitam što radi ta agencija osnovana 2007.? Šef agencije Josip Bačić objašnjava pak kako je tek u tijeku prikupljanje projektne dokumentacije za taj centar, koji bi trebao riješiti zbrinjavanje otpada u županiji. Župan zaključuje kako ni nakon više od desetljeća postojanja agencije nije čudno što svoju misiju nije ispunila, jer je imala, kaže on, drugih zadataka i skroman broj od tri zaposlenika. A oni su, treba li uopće napomenuti, svi nedostupni na svom radnom mjestu.

Racionalizacija koja se najavljuje očito će ostati samo na najavama. Baš kao i do sada.”

Projekte gradnje Centara za gospodarenje otpadom na lokalnim razinama uglavnom vode gradski ili županijski upravni odjeli, a ne agencije, pa je zbog toga čudno osnivanje trgovačkog društva koje se bavi samo jednim županijskim projektom. Dubrovačko-neretvanska županija ima svoj Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode, u kojem je radio i bivši direktor agencije Ivo Margeta. U opisu posla upravnog odjela je i gospodarenje otpadom, što je u opisu poslova i navedene agencije.

Agencija za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije d.o.o navodi kako zapošljava tri djelatnika te kako se bavi poslovima sanacije odlagališta, zbrinjavanja otpada i pripremnih radova županijskog centra za gospodarenje otpadom.

Podatke o agenciji provjerili smo i na sudskom registru. U registru je navedeno kako je agencija osnovana 08.02.2007. godine. Trenutni direktor je Josip Bačić, za kojeg u registru piše kako je još član uprave tvrtke BMD d.o.o za trgovinu, usluge i ugostiteljstvo.

Financijski izvještaji agencije su poprilično škrti, pa tako nije poznato od čega se sastoji nematerijalna imovina u vrijednosti 4.220.226,00 kuna. Prihodi tvrtke iznosili su 2017. godine 956.073,00 kuna, a rashodi su iznosili 912.373,00 kuna. Nema puno podataka ni o strukturi prihoda, ali je navedeno ranijih godina kako gotovo svi prihodi dolaze iz županijskog proračuna.

Struktura rashoda je zato znatno zanimljivija. Tako je za plaće u prošloj godini potrošeno 691,902,70 kuna, a na materijalne troškove  je potrošeno 166.748,80 kuna. Kao i kod niza drugih agencija, komora, inkubatora i slično svrha postojanja je očito samo u tome da se isplaćuju plaće zaposlenicima, s obzirom na strukturu rashoda.

Gospodarenjem otpada u najjužnijoj hrvatskoj županiji bavila se i Državna revizija 2014. godine. Revizija je tada zaključila kako sustav gospodarenja otpadom nije učinkovit, a spomenula je i Agenciju za gospodarenje otpadom.

Revizija je prije četiri godine o agenciji u svom izvješću napisala: “Dubrovačko-neretvanska županija je u veljači 2007. osnovala trgovačko društvo za gospodarenje otpadom, koje će voditi poslove na izgradnji centra za gospodarenje otpadom i upravljati sustavom gospodarenja otpadom, te organizirati i koordinirati dovoz otpada od pretovarnih stanica do centra za gospodarenje otpadom. Trgovačko društvo posluje pod nazivom Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. sa sjedištem u Dubrovniku. Društvo je u cijelosti u vlasništvu Dubrovačko-neretvanske županije, a koncem 2013. ima jednog zaposlenika. Poslovanje Društva je financirano sredstvima županijskog proračuna. Ostvareni ukupni prihodi za 2012. iznose 330.325,00 kn, a ukupni rashodi 326.731,00 kn te dobit prije oporezivanja 3.594,00 kn.”

Zanimljivo je kako je u samo pet godina porastao broj zaposlenika agencija s jednog zaposlenika na tri zaposlenika, a prihodi i rashodi su se povećali za oko 600 tisuća kuna. Većina tog iznosa, kako smo već ranije napisali, ide na plaće zaposlenika.

コメント


Dubrovačka agencija za gospodarenje otpadom još jedna je u nizu bespotrebnih institucija

Ako ne želite više čitati o ovakvim slučajevima, potpišite peticiju za potpunu transparentnost svih javnih tijela i organizacija koje se financiraju novcem poreznih obveznika. Više o našim zahtjevima možete pročitati ovdje.

bottom of page