top of page
Search

Zaposleni u javnom sektoru po svim relevantnim istraživanja imaju puno bolji status nego većina radnika u privatnom sektoru u Hrvatskoj. Zadnjih godina u velikom dijelu javnosti postoji niz povika na račun radnika u javnom sektoru zbog niza razloga.

Dok privatna poduzeća paze na rashode koji idu na plaće i materijalne rashode, ta praksa postoji u znatno manjoj mjeri u javnim poduzećima, agencijama, ministarstvima i tijelima lokalne uprave i samouprave.

Uz isplatu veće mase plaće nego što je propisano, poseban problem čine i ugovori o djelu. Kod isplata plaća i ugovora o djelu najviše prekršaja čine ministarstva i županije. Dok županije imaju znatno veći problem u pogledu isplate mase plaća koja je znatno veća nego što je propisana, ministarstva imaju izraženiji problem kod ugovora o djelu.

Dva su simptomatična primjera u ministarstvima koji se ne drže pravila. Tako je Ministarstvo znanosti i obrazovanja po izvješću Državne revizije isplaćivalo veću masu plaća nego što su smjeli. Rashodi za plaće za redovan rad planirani su u  iznosu 41.115.835,00 kn, a rashodi za izvršitelje usluga na temelju ugovora o djelu su ostvareni u iznosu 922.487,00 kn. Navedeni rashodi iznose 2,2 % sredstava osiguranih za osnovne plaće s doprinosima zaposlenika Ministarstva u užem smislu za 2016. te su veći od propisanog iznosa od 2,0 % ukupnog iznosa sredstava osiguranih za bruto plaće za redovan rad s doprinosima. 2015. godine postojao  je i izraženiji problem jer je masa plaća iznosila skoro 3,3% sredstava!

Ministarstvo demografije je imalo također slične probleme kao i Ministarstvo znanosti i obrazovanje, tako su rashodi u ovom ministarstvo za naknade na temelju ugovora o djelu ostvareni u iznosu 1.844.258,00 kn. U 2016. isto je ministarstvo za osnovne plaće s doprinosima planiralo 34.559.510,00 kn, a ukupno isplaćene naknade na temelju ugovora o djelu činile su 5,3 % ukupnog iznosa sredstava osiguranih za osnovne plaće s doprinosima u tekućoj godini, što je značajno veće od propisanog iznosa!

Comments


Evo kako ministarstva krše propise o plaćama svojih zaposlenika

Ako ne želite više čitati o ovakvim slučajevima, potpišite peticiju za potpunu transparentnost svih javnih tijela i organizacija koje se financiraju novcem poreznih obveznika. Više o našim zahtjevima možete pročitati ovdje.

bottom of page