top of page
Search

Javna nabava godišnje obuhvaća iznose koji se kreću oko 45 milijardi kuna poslova, od toga četvrtina čini bagatelna nabava. Javna nabava predstavlja također jedan od najvećih prostora za korupciju, zbog čega treba biti posebno oprezan s provedbama.

Državna revizija je 2016. istraživala provedbu javne nabave od strane trgovačkih društava u vlasništvu države. Jedino društvo koje nije postiglo zadovoljavajući napredak u postupku javne nabave su Narodne novine d.d.

Narodne novine su već godinama izazivale veliku pozornost u medijima zbog proizvodnje toalet papira Mekoo, ugovora s Hrvatskim nogometnim savezom, ali i velikim gubitkom. Naime, za 2015. u poslovanju grupe iskazan je gubitak u iznosu od 7.589.444,00 kn, a za razdoblje od siječnja do konca rujna 2016. gubitak je iznosio 12.534.719,00 kn. Na iskazani gubitak najvećim dijelom su utjecali troškovi provedbe projekata za koje nije sastavljena analiza isplativosti.

Velik broj preporuka Državne revizije Narodne novine nisu ispunile među njima su i: izrada plana nabave, pravodobni postupak provođenja javne nabave, provođenja otvorenih postupaka javne nabave, korištenja odvjetničkih usluga i detaljnih analiza isplativosti. Zanimljivo je kako je od 16 pregledanih postupaka javne nabave u vrijednosti 15.726.128,00 kn, kod sedam postupaka u vrijednosti 8.536.243,00 kn je utvrđeno kašnjenje početka postupka u trajanju od jednog do četiri mjeseca u odnosu na planirani početak postupka javne nabave, što je za posljedicu imalo nepravodobno provođenje postupaka javne nabave.

Revizija je pokazala kako su bez primjene postupaka javne nabave tijekom 2015. nabavljene telefonske usluge i usluge mobilne telefonije u iznosu 429.087,00 kn, usluge održavanja programskog rješenja za upravljanje u iznosu 162.335,00 kn, usluge čišćenja u iznosu 119.714,00 kn te usluge prijenosa podataka u iznosu 81.670,00 kn. Sporno je i ustupanje usluga održavanja i podrške programskog rješenja u iznosu 5.497.500,00 kn i usluga održavanja aplikacija redakcijskog sustava, uredskog poslovanja, internet pretraživača Službenog lista i Pravne baze u iznosu 284.925,00 kn jer su pružatelji usluga izabrani nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave.

Problem su predstavljali korištene odvjetničke usluge koje se koriste prema neujednačenim kriterijima u iznosu od 694.489,00 kn.

No daleko najveći problem predstavlja slučaj koji je i ranije imao veliku pozornost u javnosti. Tijekom 2015. i 2016. Narodne novine su ugovorile s Hrvatskim nogometnim savezom poslovnu suradnju u vezi prodaje proizvoda sa znakom sportskog saveza te s jednim društvom poslovnu suradnju u vezi uvođenja i poboljšanja franšiznog poslovanja, kao i uvođenja ključnih indikatora uspješnosti u trgovačkoj djelatnosti.

Zbog poslovanja sa sportskim savezom stvorene su zalihe u vrijednosti 7.829.149,00 kn čija je prodaja neizvjesna.

Comments


Evo kako se dogodilo ‘mekkoo’ propadanje Narodnih novina

Ako ne želite više čitati o ovakvim slučajevima, potpišite peticiju za potpunu transparentnost svih javnih tijela i organizacija koje se financiraju novcem poreznih obveznika. Više o našim zahtjevima možete pročitati ovdje.

bottom of page