top of page
Search

ZAGREB, 23. ožujka 2021. – Hrvatska je uz Cipar i Luksemburg jedina članica Europske unije koja premda podacima Eurostata nema niti jednu spalionicu otpada na svojem teritoriju, što značajno narušava konkurentnost hrvatskog gospodarstva uslijed povećanih troškova života i proizvodnje, te ozbiljnog umanjenjenja kvalitete okoliša zbog pretjeranog odlaganja otpada na odlagališta, pokazuje analiza koju je za Lipin barometar konkurentnosti proveo Kristijan Kotarski.


Hrvatska je šesta najlošija članica EU po količini otpada koje završava na odlagalištima u odnosu na proizveden otpad (slika 1).


Postotak otpada koji završava na odlagalištima u odnosu na ukupno proizvedeni otpad
Slika 1

Također zauzima isto mjesto po količini recikliranog otpada (slika 2).

Postotak recikliranog komunalnog otpada
Slika 2

„Stanje je još gore ako uzmemo u obzir postotak otpada koji se spaljuje u svrhu energetske oporabe u odnosu na najgoru moguću opciju, odlaganje otpada na odlagališta“ kaže Kristijan Kotarski, član Lipinog panela stručnjaka (slika 3).


Zbog tako lošeg zbrinjavanja otpada, Hrvatska je krajem prošle godine imala devet otvorenih postupaka povrede zbog kršenja uredbi u području zaštite okoliša i/ili kasnog, tj. nepotpunog obavješćivanja o mjerama prenošenja direktiva EU u nacionalno zakonodavstvo.

Energetska oporaba spaljenog otpada po glavi stanovnika u kilogramima
Slika 3

Prema Europskoj komisiji, Hrvatska ozbiljno zaostaje po pitanju ostvaranje ciljeva EU usmjerenih na upravljanje otpadom i u recentnije vrijeme ostvarenje ciljeva kružne ekonomije. To su redom:

  • Suboptimalno planiranje upravljanja otpadom

  • Izostanak adekvatnih poticaja za upravljanje otpadom sukladno hijerarhiji upravljanja otpadom (prevencija, recikliranje, energetska oporaba, odlaganje)

  • Nezadovoljavajući sustav razvrstavanja i sakupljanja otpada ('od vrata do vrata')

  • Izostanak jasne raspodjele nadležnosti i zadataka (problem horizontalne koordinacije)

  • Izostanak koordinacije između različitih administrativnih razina (problem vertikalne koordinacije)

  • Nezadovoljavajući kapacitet provedbe (izostanak principa 'mrkve i batine' za građane i jedinice lokalne i regionalne samouprave)


Naravno, prevencija otpada je superiorna opcija u odnosu na recikliranje, recikliranje u odnosu na energetsku oporabu spaljivanjem, a potonja opcija u odnosu na odlaganje otpada, no troškovi recikliranja u određenom trenutku počinju značajno rasti te nadmašivati koristi koje proizlaze iz daljnjeg razdvajanja i materijalne oporabe otpada.


„U slučaju kada bi Republika Hrvatska spaljivala količinu nereciklabilnog otpada koja se podudara s prosjekom za svih 27 država članica EU, od ukupno 445 kilograma komunalnog otpada koji se stvori na godišnjoj razini po glavi stanovnika unutar hrvatskih granica, time bi napravila ogroman iskorak u generiranju nove vrijednosti i poboljšanju kvalitete života svojih građana. Ova količina predviđena za spaljivanje odgovarala bi otprilike 30% ukupno proizvedenog otpada i bila bi kompatibilna s već navedenim ciljevima EU“, kaže Kotarski.


Analizu u cijelosti možete pročitati na stranici Barometra konkurentnosti.

Comments


Hrvatska loše gospodari otpadom, potrebna spalionica

Ako ne želite više čitati o ovakvim slučajevima, potpišite peticiju za potpunu transparentnost svih javnih tijela i organizacija koje se financiraju novcem poreznih obveznika. Više o našim zahtjevima možete pročitati ovdje.

bottom of page