top of page
Search

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti je više od stoljeća najveća znanstvena i umjetnička ustanova u Republici Hrvatskoj, a često ju se naziva ‘hramom hrvatske kulture i znanosti’. No, zadnjih godina ta institucija je predmet žestokih kritika zbog načina izbora akademika te zbog svoje (ne)aktivnosti.

HAZU rijetko istupa u javnosti, a kad istupi uglavnom naiđe također na žestoke kritike. Jedan od najpamtljivijih primjera je njihovo epohalno rješenje ekonomskih problema Hrvatske putem predloženog stvaranja trgovačke mornarice!

No, ono što predstavlja pravi problem o kojem se dosta manje priča u javnosti je način upravljanja akademijom, pogotovo poslovanjem akademije.

Državna revizija je u svom izvješću pokazala kako HAZU ima osjetno veći udio rashoda za zaposlene nego većina drugih institucija čije se poslovanje također analizirano. To i ne bi bio problem kad se HAZU ne bi većinom financirao iz proračuna, ali prihodi HAZU-a u promatranom razdoblju su iznosili 50.999.586,00 kn i činili su ukupnih 81,7 % ukupnih prihoda.

Rashodi za zaposlene su kako smo već rekli dominantni u ukupnim rashodima i čine 77,5 % ukupnih rashoda Akademije. Posebnu stavku čine i nagrade na koje je potrošeno 16.363.813,00 kn od čega se 3.369.203,00 kn ili 20,6 % odnosi na posebne nagrade.

Iako je sam iznos posebnih nagrada sam po sebi problematičan, ono što je najgore što su te isplate posebnih nagrada neusklađene sa Zakonom. Posebne nagrade (funkcionalni dodaci) koje su isplaćivane bile su utvrđene Statutom Hazu, ali ne i zakonima. Posebne nagrade su također tijekom 2015. godine bile isplaćivane mjesečno za 44 akademika, ali i osam članova suradnika koji obnašaju funkcije voditelja znanstvenih jedinica Akademije.

Drugi ozbiljan problem poslovanja akamedije je nenamjensko korištenje sredstava. Tako je akademija ostvarila sredstva za projekte odabrane putem natječaja koje objavljuje Ministarstvo kulture za realizaciju Programa kulturnog razvitka za 2015. u iznosu 1.043.400,00 kn i Grad Zagreb za sufinanciranje aktivnosti Programa javnih potreba u kulturi za 2015. u iznosu 368.800,00 kn. Uvidom u izvještaje o korištenju sredstava u 2015., Državna revizija je utvrdila da Akademija zadržava 1,0 % (a do 2015. u visini 10,0 %) dodijeljenih sredstava iz Ministarstva kulture te 10,0 % od sredstava od Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba, na ime manipulativnih troškova na temelju odluke Uprave Akademije što predstavlja nenamjensko korištenje sredstava!

Comments


Kako su akademici sami sebi isplaćivali posebne nagrade?

Ako ne želite više čitati o ovakvim slučajevima, potpišite peticiju za potpunu transparentnost svih javnih tijela i organizacija koje se financiraju novcem poreznih obveznika. Više o našim zahtjevima možete pročitati ovdje.

bottom of page