top of page
Search

Putem sustava e-Naručivanje u 2018. termin je uspio dobiti tek jedan od sedam pacijenata, odnosno njih oko milijun.

Iako je trebao uvesti transparentnost u sustav naručivanja na pretrage u bolnicama, smanjiti liste čekanja i zaustaviti lutanje pacijenata po šalterima, hvaljeni i nagrađivani projekt e-Naručivanja Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, kojeg smo platili više od 6 milijuna kuna, od faze pilota 2012. godine do danas zaživio je tek djelomično, piše Poslovni.hr.

Tako je ove godine putem e-naručivanja liječnički termin uspio dobiti tek jedan od sedam pacijenata, odnosno oko milijun pacijenata. Njih 5,7 milijuna se s uputnicom moralo naručiti na šalteru bolničkog odjela. U planu je bilo da sustav uključuje sve više ustanova i usluga, ali već četiri godine nije se pomaknulo s “mrtve točke”.

Prema riječima liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti zapinje na bolnicama koje nisu jednako opremljene, ali i osoblje različite surađuje.

“U velikom broju slučajeva ili ne možemo e-naručiti pacijente, ili se pokaže da nam se nude termini u dalekoj budućnosti, iako smo procijenili da bi to za pacijenta moglo biti kasno. Često je stvar u opremi, a vrlo često u bolničkom osoblju koje se oglušuje na preporuke liječnika obiteljske medicine i naručuje po svom, pa često imamo dojam da nekome nije stalo da ovaj sustav zaživi”, objasnila je kako to izgleda u praksi Ines Balint iz Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (Kohom), specijalistica obiteljske medicine.

Comments


Preko hvaljenog i nagrađivanog projekta e-naručivanja naručen samo jedan pacijent u ovoj godini!

Ako ne želite više čitati o ovakvim slučajevima, potpišite peticiju za potpunu transparentnost svih javnih tijela i organizacija koje se financiraju novcem poreznih obveznika. Više o našim zahtjevima možete pročitati ovdje.

bottom of page