top of page
Search

U pismu koje je sindikalni čelnik g. Ribić uputio premijeru Oreškoviću iznesen je niz neistina i neutemeljenih optužbi na račun udruge Lipa. Zalaganja su označena kao neustavna, sama udruga zaslužila je pridjev fantomska, a prišiveno je i zalaganje za ukidanje socijalne države.


Gospodina Ribića moramo podsjetiti da je udruga Lipa registrirana i radi sukladno hrvatskim zakonima, da se NE financira iz državnog proračuna i da predstavlja legitiman dio civilnoga društva bez kojeg nema društvenog razvoja i razvoja demokracije.


Ciljevi udruge Lipa usklađeni su s Ustavom RH, širim europskim i civilizacijskim načelima i interesima većine građana, što uključuje i članove njegova sindikata. Stoga upućujemo javnost, osobito članove sindikata, a g. Ribića podsjećamo, na deklarirane ciljeve koji su detaljno obrazloženi u temeljnim aktima Lipe koji se mogu pronaći na internetskoj stranici udruge www.manjiporezi.hr:


  1. Manji porezi, osobito opterećenja rada koja destimuliraju zapošljavanje. Ovaj cilj udruge u izravnom je interesu zaposlenih radnika i nezaposlenih koji traže posao. Neshvatljivo je da se jedan sindikalni čelnik protivi takvom cilju koji je u interesu najširih skupina građana.

  2. Uravnoteženje proračuna, svođenje državnih izdataka u realne okvire i fiskalna odgovornost. U ovim ciljevima nema ničeg protuustavnog. Ciljevi su posve usklađeni s Fiskalnim paktom Europske unije, Europskim ugovorom i povijesnom praksom najrazvijenijih država. Štoviše, fiskalna stabilnost nužan je uvjet razvoja socijalne države. G. Ribić vjerojatno odbija shvatiti da fiskalna nestabilnost i prezaduženost države dugoročno dovodi do ugroze socijalnih funkcija države.

  3. Transparentnost trošenja novca poreznih obveznika radi prekida s neracionalnostima, rentijerstvom i kriminalnim aktivnostima. Ovo je univerzalni cilj koji je posve u skladu s najšire definiranim ciljevima uređenog građanskog društva. Sigurni smo da bi se i g. Ribić odmah izrijekom složio s važnošću realizacije ovoga cilja.

  4. Efikasnost i svrsishodnost trošenja javnog novca radi povećanja javnog dobra. Kako javno dobro uključuje i mnoge funkcije države, svakome osim g. Ribiću očito je da ovdje nema riječi o ukidanju socijalne države.

  5. Glas poreznih obveznika u javnosti

  6. Smanjenje javnog duga radi očuvanja fiskalnih rezervi za buduće generacije. Ovaj cilj smatramo osobito važnim, jer u Hrvatskoj do sada nije bilo javnog glasa o međugeneracijskoj fiskalnoj odgovornosti. Stoga taj cilj smatramo posebno važnim doprinosom naše udruge javnom životu i raspravi.


Svjesni smo da je g. Ribić u maniri iskusnog političara vješto sročio pismo premijeru povezavši sve spomenute negativne atribute s osobom bivšeg izvršnog direktora Lipe g. Davora Huića. On je prošloga tjedna imenovan savjetnikom premijera. Bez obzira što je g. Huić sada već bivši izvršni direktor udruge koji je u međuvremenu podnio ostavku na svoje dužnosti u udruzi, dužni smo reagirati jednako kao da je Ribić izravno atakirao na naš rad. Jer, riječ je o objedama koje unazađuju javni dijalog širenjem neistina i stvaranjem pogrešnog dojma o dosadašnjem radu Lipe i njenom dojučerašnjem direktoru.


Lipa će i u budućnosti težiti otvaranju bitnih društvenih pitanja u okviru deklariranih ciljeva. Osim organizacije javnih tribina na kojima sudjeluju stručnjaci različitih stavova, pokrećemo inicijative među kojima ističemo brojač javnog duga koji informira građane o stanju zaduženosti države, kalkulator poreznog opterećenja plaća koji informira građane o raspodjeli njihove zarade i inicijativu za pametnu regulaciju, od koje bi koristi mogle imati najšire skupine građana i poduzetnika.


Krajnji cilj Lipe je društveni razvoj. Pokretanje Hrvatske radi ulaganja, zapošljavanja, rasta životnog standarda, zaustavljanja emigracije. Samo se na taj način može stvoriti veći fiskalni kapacitet za financiranje javnih dobara i stvaranje rezervi koje će ostati za buduće generacije. Žao nam je što g. Ribić to ne razumije.

title

categories

Ako ne želite više čitati o ovakvim slučajevima, potpišite peticiju za potpunu transparentnost svih javnih tijela i organizacija koje se financiraju novcem poreznih obveznika. Više o našim zahtjevima možete pročitati ovdje.

bottom of page