top of page
Search

Crna knjiga je u više tekstova do sada problematizirala poslovanje bolnica i zdravstvenog sektora u Hrvatskoj. Ovaj sektor uz mirovinski predstavlja možda i financijski “najveću rupu” u proračunu, ali i mogući problem za budućnost. Dugovi zdravstvenog sektora stalno rastu, a veći su od osam milijardi kuna. No to nije jedini problem. Problem je i kvaliteta usluga, dužina čekanja, način zapošljavanja u bolnicama, a uskoro i nedostatak radne snage.

Državna revizija je za 2017. godinu obavila niz revizija zdravstvenih ustanova diljem Hrvatske. Ovaj put smo provjerili kako posluje bolnica u drugom najvećem gradu u Hrvatskoj.

KBC Split po nalazu revizije ima iste probleme kao i druge bolnice u Hrvatskoj. Ne može financirati svoje poslovanje, a ima i strahovite probleme s javnom nabavom.

Za 2016. godinu tako nije iskazana vrijednost bagatelne nabave u vrijednosti 10.514.619,00 kn. U okviru bagatelne nabave iskazana je nabava lijekova i medicinskog potrošnog materijala u vrijednosti 100.903.987,00 kn (lijekovi 53.410.234,00 kn i medicinski potrošni materijal 47.493.753,00 kn) koja je obavljena na temelju narudžbenica, a za koje je trebalo provesti propisane postupke javne nabave. Postupci nabave i zaključivanje novih ugovora su obavljani protekom više mjeseci nakon isteka ugovora te nisu provedeni postupci javne nabave planirani planom nabave.

Ne mogu financirati svoje poslovanje

Klinički bolnički centar je koncem 2016. imao 3 482 zaposlenika.

Prihodi i primici su ostvareni u iznosu 903.102.390,00 kn, rashodi i izdaci u iznosu 956.792.091,00 kn te manjak prihoda i primitaka u iznosu 53.689.701,00 kn. Preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodnih godina je iznosio 282.947.671,00 kn, te manjak prihoda i primitaka za pokriće u narednom razdoblju iznosi 336.637.372,00 kn.

Vrijednosno su najznačajniji prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza u iznosu 800.454.336,00 kn ili 88,6 % ukupno ostvarenih prihoda i primitaka.

Potraživanja su koncem 2016. iskazana u iznosu 51.409.046,00 kn, a dospjela su u iznosu 48.484.198,00 kn. Obveze su koncem 2016. iskazane u iznosu 348.979.333,00 kn, a dospjele su u iznosu 237.770.299,00 kn.

Najznačajniji dio rashoda ide na zaposlene u iznosu 486.837.554,00 kn ili 50,9 % te materijalne rashode u iznosu 452.087.991,00 kn ili 47,3 % ukupno ostvarenih rashoda i izdataka.

Ukupne obveze koncem 2016. iznose 348.979.333,00 kn, a potraživanja 51.409.046,00 kn. Ukupne obveze na koncu 2016. su veće od ukupnih potraživanja za 297.570.287,00 kn, odnosno 578,8 %, iz čega je razvidno da Klinički bolnički centar iz redovnog poslovanja ne ostvaruje dovoljno sredstava za pokriće svojih obveza.

Imali i prije problema s revizijama

Nije to jedini problem kojeg je ovaj klinički bolnički centar imao s revizijama. Tako je 2016. godine Općinsko državno odvjetništvo u Splitu zaprimilo kaznenu prijavu protiv nepoznate osobe zbog nestanka medicinskih aparata iz KBC-a Split, a podnio ju je tadašnji ravnatelj bolnice Ivo Jurić.

Do otkrića o nestanku aparata došlo se nakon što je u toj bolnici napravljena revizija koju je naložio ravnatelj Jurić po dolasku na tu dužnost. Revizijom je otkriveno da određenih medicinskih aparata nema, iako se vode na spisku bolnice.

Nestalo je nekoliko aparata, među kojima je endoskopska oprema i stari RCP uređaj, dok je preostali dio opreme rashodovan. Isto tako je navedeno da su postojali računi za servis opreme koja nije pronađena u bolnici te da je nestao dio informatičke opreme i umjetničkih slika. Šteta se procjenjivala na oko 800 tisuća kuna.

Bolnica se nikad poslije nije izjasnila o izgubljenoj opremi.

Comentarios


Revizija splitske bolnice: Veliki gubici, ne provodi se javna nabava, a nestali im i uređaji

Ako ne želite više čitati o ovakvim slučajevima, potpišite peticiju za potpunu transparentnost svih javnih tijela i organizacija koje se financiraju novcem poreznih obveznika. Više o našim zahtjevima možete pročitati ovdje.

bottom of page