top of page
Search

Upravljanje javnim poduzećima i nekretnina je jedan od najvećih problema u hrvatskom gospodarstvu. Posebno je taj problem izražen zbog toga što hrvatska država ima puno veći udio u ekonomiji nego što bi smjela, kao što ima i na tisuće neiskorištenih prostora, bivših vojarni, stanova i poslovnih prostora koji zjape prazni u krajnje derutnom stanju.

Također je i primjetno da se država maćenihnski odnosi i što se tiče naplaćivanja tih istih prostora od strane korisnika. Niz je primjena na državnom i lokalnoj razini gdje pojedinci bliski vlastima ne plaćaju ni poslovne prostore ni stanove.

Jedan od najekstremnijih primjera nebrige oko vođenja potraživanje od strane korisnika javnih usluga i prostora je Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Posao državnog ureda je ili bi trebao biti da obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na planiranje, pripremu, organizaciju i nadzor stambenog zbrinjavanja za izbjeglice, prognanike i povratnike, bivše nositelje stanarskih prava te druge korisnike stambenih programa u skladu s posebnim propisom.

Državna revizija je pokazala šokantne podatke u svom izvješću da je već godinama u ovom uredu oko 4500 stambenih jedinica useljeno bez ugovora o najmu čiji korisnici ne plaćaju najamninu te zbog navedenog nisu evidentirana ni potraživanja u poslovnim knjigama! Radi se o korisnicima koji su u proteklom razdoblju (1996.-2011.) uselili i koriste stambenu jedinicu (kuću ili stan) bez zaključenog ugovora o najmu, a Ured nema podatke o dospjelosti i starosti potraživanja za prihode od najma stambenih jedinica. Dakle država niti ne zna koliko potražuje od korisnika niti je s njima potpisivala ugovore o najmu za 4500 stanova.

Ono što je još gore, revizija je pokazala da podaci u glavnoj knjizi nisu usklađeni s podacima evidentiranim u analitičkoj evidenciji naplate potraživanja, analitičkoj evidenciji građevinskih objekta u uporabi te analitičkoj evidenciji stambenih objekata u pripremi što znači da stanje imovine građevinskih objekata koncem 2015. nije realno iskazano jer stvarni popis objekata na terenu nije obavljen! Sasvim je moguće da je brojka od 4500 stanova koji se koriste bez ugovora o najmu i veća!

Comments


Tisuće državnih stanova u Hrvatskoj useljeno bez ugovora o najmu?!

Ako ne želite više čitati o ovakvim slučajevima, potpišite peticiju za potpunu transparentnost svih javnih tijela i organizacija koje se financiraju novcem poreznih obveznika. Više o našim zahtjevima možete pročitati ovdje.

bottom of page