top of page
Search

Financiranje udruga u Hrvatskoj je jedan od najčešćih razloga ideoloških rasprava u društvu. Lijevi često optužuju kako se previše financiraju vjerske i braniteljske organizacije, dok se s druge strane desni ljute na financiranje raznih manjinskih organizacija i nevladinih medija. Bez obzira na te rasprave, najbitnije je vidjeti kakav je način financiranja udruga te postoji li transparentnost u financiranju. Jedan od glavnih razloga kritika u financiranju udruga je što se većina njih samo oslanja na sredstva iz državnog proračuna, a često se znaju i financirati na netransparentan način.

Na Vladinoj stranici Ureda za udruge postoje podaci o financiranju udruga, ali zadnje ukupno izvješće je tek iz 2015. godine. Vrijedi spomenuti kako je Vlada to izvješće prihvatila tek početkom 2017. godine.

Izvješće je izradio Ured za udruge. Izvješće pokazuje kako je u 2015. godini za programe i projekte organizacija civilnoga društva ukupno iz svih javnih izvora na nacionalnoj i lokalnim razinama dodijeljeno 1.672.699.179,11 kn.

Izvor: Ured za udruge

Po ukupnoj strukturi rashoda, uredi Vlade Republike Hrvatske i druge javne institucije dodijelili su organizacijama civilnoga 775.079.935,77 kn, odnosno 46,31% od sveukupno dodijeljenog iznosa iz javnih izvora. Od toga je iz dijela prihoda od igara na sreću dodijeljeno 359.741.156,20 kn, odnosno 21,50% ukupnih sredstava dok je iz sredstava državnog proračuna dodijeljeno 304.952.647,99 kn, odnosno 18,23% ukupnih sredstava. Pojedini davatelji financijskih sredstava na nacionalnoj razini imali su i uloge ugovornih ili posredničkih tijela u provedbi natječaja financiranih iz EU fondova te je na taj način projektima i programima organizacija civilnoga društva u 2015. dodijeljeno 99.907.093,72 kn, odnosno 6% ukupnog iznosa. Također, iz HRT pristojbe dodijeljeno je 0,24% ukupnih sredstava (4.079.162,55 kn), iz naknade za zaštitu okoliša 0,2% ukupnih sredstava (3.343.477,44 kn), iz sredstava ostalih inozemnih fondova 0,14% ukupnih sredstava (2.339.624,31 kn), te samo 0,02% nefinancijskih sredstava u protuvrijednosti 332.400,91 kn.

Grad Zagreb se ističe po financiranju udruga

Sve županije, zajedno s Gradom Zagrebom te gradovima i općinama su u 2015. godini dodijelili ukupno 849.469.022,72 kn, odnosno 50,78% sredstava iz svih javnih izvora. Iz sredstava proračuna gradova dodijeljeno je 23,74% ukupnih sredstava (397.157.789,76 kn), iz sredstava proračuna županija dodijeljeno je 5,87% ukupnih sredstava (98.226.989,68 kn). Sredstva iz proračuna Grada Zagreba čine udio od 12,86% u ukupno dodijeljenom iznosu (215.041.315,26 kn), dok je iz sredstava proračuna općina dodijeljeno 8,31% ukupnih sredstava (139.042.928,02 kn).

U Izvješću su prikazani i prikupljeni podaci i od 284 trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske i jedne ili više jedinica lokalne i područne samouprave. Od kojih je polovica (142) izvijestilo da u 2015. nisu dodjeljivali sredstva organizacijama civilnoga društva, dok su ostalih 142 društva izvijestila da su iz svojih proračuna putem sponzorstava i donacija dodijelila 31.236.798,32 kn, odnosno 1,86% od ukupno dodijeljenih sredstava. Također su i 36 turističke zajednice dodijelile ukupno 16.913.422,31 kn. Što čini 1,01% od ukupno dodijeljenih sredstava iz javnih izvora u 2015.

U Hrvatskoj postoji više od 50 tisuća udruga, a financiraju se iz proračuna

Ukupno je (su)financirano 36.104 programa i projekata organizacija civilnoga društva na kojima su zaposlene 22.232 osobe. Odnosno 51.623 osobe koje su dobile naknadu za rad temeljem ugovora o (autorskom) djelu. Dok je 501.663 volontera sudjelovalo u provedbi financiranih programa i projekata. Ukupan broj udruga u Hrvatskoj je tada iznosio 52.010.

Zanimljiva je i struktura prihoda udruga. Tako udruge svoje prihode uglavnom ostvaruju kroz donacije, što je i vidljivo iz ovog grafikona Ureda za udruge. Na donacije spada više od 2 milijarde kuna po godini. Svi ostali prihodi značajno zaostaju za donacijama. Velik broj prihoda čine i posebni propisi.

Grafikon 1.

Izvor: Ured za udruge

Struktura donacija udruga je također zanimljiva. Tako na proračun spada iznos veći od svih ostalih donacija zajedno. Iznos dotiranja iz proračuna za udruge je otprilike 1.177.180.415 kuna. Daleko iza se nalaze donacije od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija koje iznose oko 448 milijuna kuna. Dok donacije građana iznose otprilike nešto manje od 68 milijuna kuna.

Grafikon 2. 

Izvor: Ured za udruge

Comments


U Hrvatskoj postoji više od 50 tisuća udruga, a većinom se financiraju iz proračuna

Ako ne želite više čitati o ovakvim slučajevima, potpišite peticiju za potpunu transparentnost svih javnih tijela i organizacija koje se financiraju novcem poreznih obveznika. Više o našim zahtjevima možete pročitati ovdje.

bottom of page