top of page
Search

ZAGREB, 6.studenog 2015.

Ususret parlamentarnim izborima 2015, Udruga poreznih obveznika Lipa uputila je 30. listopada poziv na „Javnu obvezu“ na adrese svih političkih koalicija, stranaka i kandidata, kojom se budući saborski zastupnici osobno obvezuju da će se protiviti svakom povećanju poreza u RH.


Hrvatska se nalazi u teškoj ekonomskoj krizi iz koje se jedva počela izvlačiti, i jedini način da dovede u red svoje javne financije i pokrene ekonomiju je da s jedne strane počne smanjivati javnu potrošnju, a s druge porezno opterećenje građana. Previsoki porezi guše ekonomsku aktivnost i negativno utječu na standard građana, tako da bi bilo kakvo daljnje povećanje poreznog opterećenja značilo novi pad u recesiju i daljnje zaostajanje Hrvatske za drugim europskim zemljama.


Stoga je udruga poreznih obveznika pozvala stranke i kandidate koji sudjeluju na izborima, od kojih će neki ući u sljedeći saziv Sabora, da se obvežu da će biti fiskalno odgovorni, te da će se protiviti bilo kakvom daljnjem povećanju poreznog opterećenja, te da će glasati protiv takvih inicijativa.


Do petka 6. studenog u 12 sati, ukupno je 97 kandidata iz 10 stranaka potpisalo „Javnu obavezu“, a tri stranke su dale javnu potporu inicijativi:

  • Prva je „Javnu obvezu“ potpisala Ruža Tomašić, predsjednica Konzervativne stranke, te još 15 drugih članova HKS-a.

  • Narodna stranka – REFORMISTI pozvali su svoje kandidate da potpišu „Javnu obvezu“. Ukupno 46 kandidata stranke je potpisalo, uključujući predsjednika stranke Radimira Čačića. Stranka je dala sljedeću izjavu: „Svi kandidati za izbore Narodne stranke – REFORMISTI odazvat će se pozivu Udruge poreznih obveznika Lipa i potpisati Javnu obvezu da se, kao kandidati za zastupnike u Hrvatskom saboru, obvezuju da će se kao saborski zastupnici protiviti povećanju poreza, doprinosa i drugih davanja, te glasovati protiv takvih prijedloga.“

  • Javnu obavezu potpisalo je 13 kandidata Hrvatske stranke prava, uključujući predsjednika stranke Daniela Srba; 4 kandidata Obiteljske stranke, 4 kandidata Hrvatske zore – stranke naroda, troje kandidata „U ime obitelji“, te jedan kandidat stranke Dubrovački demokratski sabor.

  • Šest kandidata stranke Pametno potpisalo je „Javnu Obvezu“, a stranka je pozdravila inicijativu “Javna obveza: ne novim porezima!”, istaknuvši kako se u programu stranka jasno određuje o poreznoj politici te protivi povećanju poreznog i neporeznog opterećenja građana i poduzetnika. Smatraju, naime, da su te vrste tereta premašile podnošljivu razinu i djeluju negativno na razvoj i zapošljavanje.

  • Od kandidata dviju vodećih koalicija, Javnu obvezu potpisao je Josip Budimir iz HSLS-a (Domoljubna koalicija); te tri kandidata Hrvatskih Laburista  (koalicija „Hrvatska raste“).

  • Predsjednik liste Most nezavisnih lista, Božo Petrov podržao je inicijativu Lipe i dao sljedeću izjavu: „… nakon usuglašavanja sa svim kandidatima Mosta nezavisnih lista, u ime svih kandidata za saborske zastupnike koji se kandidiraju na našim listama, potvrđujem da će naše djelovanje u Saboru, odluke i aktivnosti biti isključivo usmjerene na smanjenje poreznih i drugih davanja prema državi. Osobno ću se protiviti bilo kakvom povećanju poreza, doprinosa i drugih oblika davanja te će moje glasovanje, a i glasovanje svih na listi, biti protiv svih odluka koje bi značile povećanje poreza, doprinosa i drugih davanja.“

  • Hrvatska demokratska zajednica (HDZ), podržala je inicijativu udruge Lipa i dala sljedeću izjavu: „Budući da je inicijativa Udruge Lipa u potpunosti u skladu s ciljevima našeg gospodarskog programa, preporuka je kandidatima da potpišu i javno se obvežu da neće uvoditi nove ili povećavati postojeće poreze“.

  • Socijaldemokrastka partija (SDP) podržala je inicijativu priopćenjem: „Inicijativa Udruge Lipa o zaustavljanju poreznog opterećenja u skladu je s našom politikom rasterećenja građana i poduzetnika u svrhu daljnjeg gospodarskog rasta.“

Udruga Lipa poziva birače, porezne obveznike da u obzir pri odluci o tome kome će dati glas da upravlja zemljom, pa tako i novcem poreznih obveznika sljedeće četiri godine, uzmu u obzir i očitovanje kandidata i stranaka oko povećanja nameta, te u skladu sa svojim drugim stavovima, odaberu one kandidate i liste koje su se obvezale na fiskalnu odgovornost.


Na stranicama Lipe nalazi se potpuni popis kandidata koji su potpisali „Javnu obvezu“ po strankama i izbornim jedinicama.

תגובות


Udruga poreznih obveznika Lipa – birajmo u Sabor zastupnike koji neće dizati poreze

Ako ne želite više čitati o ovakvim slučajevima, potpišite peticiju za potpunu transparentnost svih javnih tijela i organizacija koje se financiraju novcem poreznih obveznika. Više o našim zahtjevima možete pročitati ovdje.

bottom of page