top of page
Search

Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata predstavljala je sve do rujna 2017. godine središnje tijelo u Republici Hrvatskoj uza obvezne zalihe nafte, a glavni posao im je bilo formiranje, održavanje i prodaja naftnih derivata.

Ova agencija je jedna od rijetkih agencija i institucija kojima je izraženo nepovoljno mišljenje Državne revizije u izvješćima za 2016. godinu.

Gotovo nije postojao segment poslovanja kojeg agencija nije kršila. Tako je agencija koncem 2014. putem odvjetničkog društva podnijela dva tužbena zahtjeva za naplatu ugovorene kazne za kašnjenje u izgradnji spremnika za naftne derivate. Vlasništvo spremnika je u vlasništva Janafa. Stalno arbitražno tužište je u veljači 2016. odbilo tužbe te je zbog toga agencija imala ukupne troškove u iznosu 1.837.362,00 kn s porezom na dodanu vrijednost, od čega se na odvjetničke usluge odnosi 1.592.788,00 kn, iako su imali mogućnost mirnog rješavanje sporova.

Rasipanje novca je postojalo i u korištenju poslovnog prostora jer je na svakog zaposlenika bilo prosječno 61 m2 poslovnog prostora, plaćana su i tri parkirališna mjesta iako je agencija imala samo jedan službeni automobil! Samo za to je izgubljeno 163.200,00 kn.

Problemi su postojali i sa zalihama. Tako su samo za naknade bespotrebno plaćeno skladištenje u iznosu od 3.848.481,00 kn s porezom na dodanu vrijednost i u iznosu 6.328.000,00 kn s porezom na dodanu vrijednost. Nabavljane su usluge, bez propisanih postupaka javne nabave, čišćenja spremnika u vrijednosti 204.579,00 kn, odnosno 255.724,00 kn s porezom na dodanu vrijednost te usluge osiguranja vozila, nafte i naftnih derivata u vrijednosti 576.433,00 kn, odnosno 720.542,00 kn s porezom na dodanu vrijednost.

Na kraju svega agencija koja je imala sedam zaposlenika je imala i manjak u 2015. godini u iznosu od 20.832.229 kuna što ju je činilo uvjerljivo najgorom institucijom nad kojom je izvršena revizija za 2016. godinu! Nakon rujna 2017. godine zlosretna institucija je postala dio Agencije za ugljikovodike.

Comments


Upoznajte agenciju koja je uvjerljivo zaslužila nepovoljno revizijsko mišljenje

Ako ne želite više čitati o ovakvim slučajevima, potpišite peticiju za potpunu transparentnost svih javnih tijela i organizacija koje se financiraju novcem poreznih obveznika. Više o našim zahtjevima možete pročitati ovdje.

bottom of page