top of page
Search

Još od samih početaka uvođenja tržišne ekonomije jedan od najvećih problema hrvatskog gospodarstva predstavljaju željeznice i brodogradilišta.

Iako su se i u prijašnjem sustavu obilato dotirali, takva praksa je nastavljena i nakon raspada Jugoslavije. Svih ovih godina potrošene su milijarde eura na subvencije ove dvije “rak rane” hrvatskog gospodarstava. Niti jedna hrvatska vlada nije imala snage presjeći “Gordijski čvor” te se i dan danas troši stotinu milijuna kuna godišnje na održavanju na životu velikih brodogradilišta i željezničkog sustava.

Izvješće Državne revizije je pokazalo dosta porazne rezultate, tako je Ministarstvo gospodarstva samo u 2016. godini potrošilo na restrukturiranje dva brodogradilišta 312.632.263,00 kn. Poseban problem je i što prema izvještaju izvršitelja usluge nadzora namjenskog korištenja subvencije, brodogradilište u Splitu primljenu subvenciju ne koristi namjenski! Problem predstavlja i to što novi vlasnik ne ostvaruje unos vlastitog doprinosa troškovima restrukturiranja u iznosu i po namjenama predviđenim Programom restrukturiranja i Smjernicama EK te nema dovoljnu zaposlenost kapaciteta s poslovima za koje je osigurana financijska konstrukcija. Samim time je i veliko restruktuiranje hrvatske brodogradnje dovedeno u pitanje, kao što se i vidi u drugom slučaju Uljanika kojem je potrebna hitna dokapitalizacija.

No revizija rada ovog ministarstva je pokazala kako postoje i drugi problemi sa subvencijama. Tako Ministarstvo ima i potraživanja za neopravdane subvencije u iznosu od 13.224.958,65 kn, što znači da je Ministarstvo podijelilo subvencije trgovačkim društvima koja nisu imali uvjete za dodjeljivanje subvencija!

S druge strane ni Ministarstva mora, prometa i infrastrukture ne škrtari s rasipanjem novca. Tako ovo ministarstvo  najviše dijeli subvencije tvrtkama koje su u nezavidnom financijskom stanju poput cestarskih i željezničkih. Revizija je pokazala da se najveći dio prihoda koji se dobije od naknade u cijeni goriva potroši na društva  Hrvatske ceste d.o.o., HŽ Infrastruktura d.o.o. i Hrvatske autoceste d.o.o.

Vrijednosno najznačajniji rashodi se odnose na kapitalne pomoći društvu Hrvatske ceste d.o.o. u iznosu 1.721.706.662,00 kn, Hrvatske autoceste d.o.o. u iznosu 474.404.746,00 kn i društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. u iznosu 474.404.746,00 kn te kapitalne pomoći društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. za održavanje željezničke infrastrukture u iznosu 450.000.000,00 kn i subvencije društvu HŽ Putnički prijevoz d.o.o. za poticanje željezničkog putničkog prijevoza u iznosu 447.740.000,00 kn.

O samoj kvaliteti i financijskom stanju tih poduzeća ne treba ni govoriti, čemu je dokaz i zadnje financijsko restrukturiranje i ogromne kamate koje plaćaju radi projekata koji su se gradili u prošlom desetljeću!

Comentarios


Znate li koliko stotina milijuna kuna godišnje ide za brodogradilišta i željeznice?

Ako ne želite više čitati o ovakvim slučajevima, potpišite peticiju za potpunu transparentnost svih javnih tijela i organizacija koje se financiraju novcem poreznih obveznika. Više o našim zahtjevima možete pročitati ovdje.

bottom of page