Privacy policy

07.08.2019

PRAVILA ZAŠTITE PRIVATNOSTI
1. Opće informacije
Ova Pravila zaštite privatnosti (u nastavku: Pravila) opisuju koje vaše osobne podatke prikupljamo, na koji način ih obrađujemo te u koje svrhe ih upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima.
Poštujemo vašu privatnost i obrađujemo osobne podatke pošteno i zakonito, isključivo na temelju valjanih pravnih osnova, odnosno sukladno vašim suglasnostima za obradu.
2. Način i svrhe obrade osobnih podataka
Udruga poreznih obveznika “Lipa” prikuplja vaše podatke u svrhu prikupljanja potpisa peticije te daljnjeg obavještavanja o statusu peticijem, radu udruge i budućim kampanjama. Lipa će Vaše prikupljene osobne podatke obrađivati vodeći računa o temeljnim načelima zaštite osobnih podataka: zakonitost, poštenost, transparentnost.
3. Zaštita osobnih podataka
Prikupljene osobne podatke obrađujemo uz obaveznu primjenu odgovarajućih pravnih, tehničkih i organizacijskih mjera sigurnosti kako bismo spriječili svaku neovlaštenu obradu podataka. Pristup vašim osobnim podacima ograničen je samo na one zaposlenike kojima su te informacije nužne.
4. Vaša prava
U svakom trenutku od nas možete zatražiti informaciju o obradi vaših osobnih podataka i zatražiti ostvarivanje sljedećih prava:
• pravo na pristup podacima koji se odnose na vas,
• ispravak ili dopunu vaših osobnih podataka kako bi uvijek bili točni,
• brisanje osobnih podataka,

SLUŽBENE WEB STRANICE UDRUGE LIPA

Lipa, udruga poreznih obveznika

Hebrangova 21, Zagreb
e-mail: lipa@manjiporezi.hr
Žiro račun: HR7524840081107113155
OIB 31746760730