top of page

Poanta brojača je iskazati povećanje javnog duga u realnom vremenu. Zbog toga koristimo interval kretanja javnog duga u zadnjih godinu dana, klizno (npr. od 30.04.2019. do 30.04.2020.). Korištenje intervala od 12mj. klizno je metodološki 'čišće' od prve varijante gdje smo računali rast duga od 1.1.2019 do zadnje objavljenog podatka (ovdje bismo morali objašnjavati zašto baš 1.1.2019, a ne recimo 1.1.2018 ili bilo koji drugi datum). Dakle imamo kraći, klizni interval, što implicira veću volatilnost (jer se otplate duga i novo zaduživanje razlikuju od mjeseca do mjeseca), no uvijek se izravnavamo prema aktualnim podacima.

 Izvor podataka je Hrvatska Narodna Banka, koja krajem svakog mjeseca objavi nove podatke, sa zaostatkom od 3 mjeseca u realnom vremenu (primjerice podaci objavljeni 30.09.2020., za zadnji datum koriste podatke o dugu za 30.06.2020.). Broj o javnom dugu koji se vrti na brojaču ipak predstavlja stanje duga na današnji dan, jer se tromjesečni period za kojeg nema podataka aproksimira istim rastom kao i dosad. Brojač se na ovaj način ažurira redovito početkom svakog mjeseca (čim HNB objavi novu tablicu) te prilikom promjene javno objavljenih podataka koji su parametri u izračunu (poput broja stanovnika i broja zaposlenih).

Autori Lipinog Brojača javnog duga – Vuk Vuković, Robert Badurina i Davor Huić.

bottom of page