top of page
Working Mom

Lipa je pokrenula projekt ‘Dajte nam da radimo’ s ciljem korekcije izmijenjenog Zakona o doprinosima koji je stupio na snagu 1.1.2019., te tereti mikropoduzetnike/ce, početnike/ce, članove uprava, obveznim plaćanjem doprinosa na puno radno vrijeme, unatoč stvarnom radnom vremenu i bez obzira na njihove financijske mogućnosti.

Mikro, mala i srednja poduzeća (MSP) predstavljaju 99% svih poduzeća u EU. Oni stvaraju dva od svaka tri radna mjesta.

U Hrvatskoj, 2018., 117.942 mikro poduzetnika (udio 90,0%), zapošljavalo je 255.819 osoba (udio 27,2%), a ostvarili su ukupan prihod od 102,1 milijardu kuna (udio 13,6%), te su u iskazali neto dobit u visini od 2 milijarde kuna (udio 7,2%).

Bez mikropoduzeća neće biti ni malih ni velikih poduzeća. Stoga, poduzetnici početnici moraju imati razuman i povoljniji tretman od većih poduzeća u višim fazama životnog ciklusa.

bottom of page