Search

Ovdje možete preuzeti priopćenje Udruge poreznih obveznika za medije, te ostale materijale današnjeg okruglog stola:


Priopćenje Udruge LIPA Izazovi reforme javne uprave – prezentacija Sanja Madžarević-ŠujsterPrilog za raspravu o reformi državne i javne uprave – Martina DalićIzazovi reforme javne uprave – prezentacija Zoran Low


Video:


Fotografije:

Zoran Low, Sanja Madzarević Sujster, Davor Huić, Martina Dalić
Martina Dalić

Davor Huić, predsjednik udruge Lipa

Zoran Low, Martina Dalić, Sanja Madzarevic Sujster, Davor Huić

Izazovi reforme javne uprave

Hebrangova 21/III

  • Facebook
  • YouTube

Žiro račun: HR7524840081107113155
OIB 31746760730