Search

Gradsko vijeće odobrilo je kredit za obnovu Galeba i Palače Šećerane u iznosu od 44 milijuna kuna, sa 21 glasom „za“ i 16 glasova „protiv“. Gradsko vijeće Rijeke odlučilo je kreditno zadužiti grad za 44 milijuna kuna, za dovršetak uređenja Palače Šećerane i broda Galeb u sklopu zajedničkog EU projekta “Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“.


Brod Galeb planira se obnoviti. Nakon obnove, Galeb će biti prenamijenjen dijelom u muzej, a dijelom u ugostiteljsko-smještajni objekt u sklopu projekta “Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine”.

Inicijalni izvor podataka: 24sata

Procijenjeni iznos rastrošno potrošenih javnih sredstava: 44 milijuna kuna

Institucija: Grad Rijeka


Odobren kredit za obnovu Titovog Galeba

Hebrangova 21/III

  • Facebook
  • YouTube

Žiro račun: HR7524840081107113155
OIB 31746760730