Search

Hrvatska vlada mora se suočiti s problemom rastućeg javnog duga koji je zbog visokog troška financiranja (na razini jedne desetine proračuna), negativnog utjecaja na gospodarski rast te povećanog rizika od neplaćanja postao faktor nestabilnosti javnih financija i ključan hrvatski razvojni i makroekonomski problem.


Dosadašnja politika toleriranja visokih deficita i čekanja da gospodarski rast donese uravnoteženje proračuna nije se pokazala uspješnom, te je izvjesno da će vlada premijera Tihomira Oreškovića morati pribjeći značajnijoj fiskalnoj konsolidaciji. Ona pak mora doći s rashodne strane, dakle bez povećanja poreznog i neporeznog opterećenja građana i gospodarstva.Ivan Majić, Matej Bule, Davor Huić
Ivan Majić i Matej Bule

Okrugli stol – Fiskalna prilagodba u RH

Hebrangova 21/III

  • Facebook
  • YouTube

Žiro račun: HR7524840081107113155
OIB 31746760730