top of page
Search

Problem sa stanovima u državnom i javnom vlasništvu predstavlja jedan od najvećih “zapostavljenih” problema s kojima se javnost dugo godina malo bavila.

Tisuće stanova se koristilo godinama bez ugovora o najmu, tisuće stanova su useljeni po smiješno malim cijenama najamnine, a izvješće Državne revizije je pokazalo kao i MORH već godinama ne naplaćuje svoja potraživanja od korisnika stanova i garaža na dobar način.

Tako su koncem 2016. dospjela potraživanja evidentirana u iznosu 373.726.978,00 kn i u odnosu na evidentirana koncem 2015., viša su za 65.373.533,00 kn; Poduzete mjere naplate dospjelih potraživanja po Državnoj reviziji tijekom 2016. nisu bile dovoljno učinkovite, iako revizija svake godine upozorava da se način naplate potraživanja mora kvalitetnije voditi.

Nakon svega MORH je odučio otpisati nenaplaćena potraživanja za najam odnosno zakup službenih stanova, poslovnih prostora i garaža u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane ili je njima upravljalo do davanja na raspolaganje drugim državnim tijelima, tako će službeno biti otpisano 20 milijuna kuna nenaplaćene najamnine za stanove i garaže. Riječ je iznosu koji se nagomilao od 1992. godine do danas, a dug su napravili djelatni i umirovljeni pripadnici MORH-a i MUP-a te branitelji, ratni vojni invalidi, obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.

Jutarnji je pisao kako je riječ uglavnom o stanovima i garažama koje su u vlasništvu MORH-a, a u najam su dani uz simboličan iznos najma od otprilike stotinjak kuna za stanove od 100 kvadrata u centru Zagreba. Čak ni takve iznose korisnici uglavnom nisu plaćali. U tim stanovima žive bivši i sadašnji visoki vojni dužnosnici, a dugovi su rasli godinama.

U Ministarstvu obrane su naveli kako su od 2015. do 2017. godine poslane 2792 opomene za podmirenje dugova za najamninu na ukupan iznos potraživanja od 18,222.110,07 kuna te je naplaćeno 3,379.665,90 kuna. Tvrde kako je dosad pokrenuto oko 900 postupaka utuženja nepodmirenih potraživanja za stanove i garaže, od kojih je oko 450 pravomoćno okončano. Utuženi iznos je oko 7,175.000 kuna, od čega je do sada naplaćeno 1.501,977,44 kuna.

Ukupan broj stanova s kojima je MORH raspolagao krajem 2016. godine bila su 1959 stana, od toga je 177 službenih, a ostale MORH mora predati Ministarstvu državne imovine. Čak 56 stanova je prazno i ne koristi se.

#Ministarstvoobrane #MORH #upravljanjedržavnomimovinom

Stanovi unajmljivani za stotinjak kuna, pa im MORH otpisao dugove

Ako ne želite više čitati o ovakvim slučajevima, potpišite peticiju za potpunu transparentnost svih javnih tijela i organizacija koje se financiraju novcem poreznih obveznika. Više o našim zahtjevima možete pročitati ovdje.

bottom of page